Predlažemo nižu cijenu vrtića za roditelje s više djece!


Klub vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HKS-a tražit će uvrštavanje na Dnevni red 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Siska odluku koja roditeljima s više djece osigurava nižu cijenu vrtića a ne proizvodi dodatan trošak.

Uz članove Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HKS-a Darka Žaka, Franju Šabana, Tonku Jozić Novinc, Vesnu Štengl, Vlatku Vukelić i Marija Markića, na tiskovnoj konferenciji sudjelovali su predsjednik HDZ-a Gradske organizacije Sisak Ivan Celjak te predsjednik HSLS-a Sisak Miljenko Žamarija.

Predsjednik HDZ-a Ivan Celjak podsjetio je na konstruktivan prijedlog oporbenog Kluba vijećnika s prošle sjednice Gradskog vijeća Grada Siska na kojoj su predložili dopunu dnevnog reda Zaključkom kojim bi Gradsko vijeće zadužilo Gradonačelnicu da poduzme sve aktivnosti u cilju provedbe projekta koji su izradili i nazvali „Sisak pomaže“ u okviru programa Zaželi – zapošljavanje žena. Na taj način omogućili bi zapošljavanje 50 dugotrajno nezaposlenih žena, starijih od 50 godina s područja Grada Siska koje bi brinule o 200 korisnika kojima je potrebna pomoć i njega. Za provedbu projekta, Grad Sisak bi dobio oko 7 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Celjak je izrazio žaljenje što vladajuća većina u Gradskom vijeću Grada Siska nije prepoznala kvalitetan projekt kojim bi se poboljšala kvaliteta života Siščanki i Siščana, te ističe da neprihvaćanje prijedloga zaključka i izrađenog projekta za zapošljavanje žena nije obeshrabrilo oporbene vijećnike, već da i dalje nastavljaju s konstruktivnim radom, kvalitetnim prijedlozima. U tom cilju Klub vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HKS-a predložit će dopunu Dnevnog reda 6. sjednice Gradskog vijeća prijedlogom Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića grada Siska. Odlukom koja je trenutno na snazi, omogućena je niža cijena vrtića roditeljima za drugo odnosno svako slijedeće dijete pod uvjetom da su djeca korisnici vrtićkog programa. Primjerice, ako roditelji imaju dvoje djece i oba djeteta idu u vrtić, roditelji ostvaruju pravo na 25% nižu cijenu vrtića za drugo dijete. Međutim ako je jedno dijete korisnik vrtićkog programa, odnosno ide u vrtić a drugo dijete u osnovnu školu, roditelji ne ostvaruju pravo na nižu cijenu vrtića. Oporbeni Klub vijećnika predlaže 50% nižu cijenu vrtića za drugo, 75% nižu cijenu vrtića za treće, dok bi za četvrto i svako slijedeće dijete vrtić bio besplatan bez obzira jesu li sva djeca korisnici vrtićkih programa ili ne.

Sredstva za ovu Odluku već su osigurana u Proračunu Grada Siska. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je Gradu Sisku oko 1 milijun kuna za subvenciju školske kuhinje za učenike u riziku od siromaštva. Za istu namjenu, Grad Sisak je predvidio sredstva iz drugog izvora unutar Proračuna, iz općih prihoda i primitaka. Preusmjeravanjem sredstava osigurat će se subvencija dječjim vrtićima a da se ne povećavaju izvorno planirana sredstva – zaključio je Celjak.

Vijećnik HSLS-a Darjan Vlahov istaknuo je kako svi gradovi, županije i centralna država rade na smišljanju mjera pronatalitetne politike te je ovo prijedlog osmišljen u Klubu vijećnika. Na ovaj način olakšavamo roditeljima koji već imaju više djece, ali potičemo i roditelje da se odluče na više djece. Ova odluka ne isključuje smanjivane cijene vrtića ako drugo dijete još nije krenulo u vrtić ili ide u osnovnu školu. Za drugo dijete roditelji bi ostvarili smanjenje od 50%, a za treće dijete od 75% cijene vrtića.  Posebnost je ove odluke što bi za četvrto i svako iduće dijete vrtić bio potpuno besplatan.

Vijećnica HSP AS-a Vlatka Vukelić podsjeća na već ranije postavljeno vijećničko pitanje o kupovini udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu na području Grada Siska, što je gradonačelnica odbila.

Vijećnici Kluba vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HKS-a nadaju se kako će sutra navedena odluka bez obzira na stranačku pripadnost biti podržana od svih vijećnika.