VIJESTI

Izbori za članove Županijskog odbora HDZ-a SMŽ, članove Nadzornog odbora HDZ SMŽ i izaslanike...

Objavljen je Poziv na izbore za članove Županijskog odbora HDZ-a SMŽ, članove Nadzornog odbora HDZ SMŽ i izaslanike na Opći sabor HDZ te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja za članove Županijskog odbora...

Izbori za članove gradskog odbora HDZ-a Sisak i izaslanike na izbornu skupštinu HDZ-a SMŽ

Objavljen je poziv na neposredne izbore za članove gradskog odbora HDZ-a Grada Siska i izaslanike na izbornu skupštinu županijske organizacije HDZ-a Sisačko-moslavačke županije. Prilog Poziv na izbore  

Kandidature za izbor predsjednika i članova Gradskog odbora Gradske organizacije Mladeži HDZ-a Sisak

Objavljena je Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor predsjednika i članova Gradskog odbora Gradske organizacije Mladeži HDZ-a Grada Siska te izaslanika na županijsku Skupštinu Mladeži Sisačko-moslavačke županije Prilog Odluka

IZBORNA SKUPŠTINA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SISKA

Objavljen je poziv na izbornu skupštinu Gradske organizacije HDZ-a grada Siska te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini Gradske organizacije HDZ-a grada...

Izbori za Predsjednika MHDZ-a Sisak, Gradski odbor MHDZ-a Sisak i izaslanike na županijsku skupštinu...

Objavljen je poziv na izbore za Predsjednika MHDZ-a Sisak, Gradski odbor MHDZ-a Sisak i izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a SMŽ te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja...

TEMELJNI OGRANCI