Gradski vijećnici

  • Tomislav Kralj
  • Tomislav Matleković
  • Sanja Mioković
  • Ljiljana Slunjski
  • Ivica Šipuš
  • Vesna Štengl