KLUB UTEMELJITELJA

POVIJEST

 

PRVI VIŠESTRANAČKI IZBORI 1990.

1
HDZ-ov plakat za prve višestranačke izbore

Održavanjem prvih višestranačkih neposrednih izbora započinje novija hrvatska povijest, odnosno proces osamostaljivanja Hrvatske. Ovim su izborima prethodili sljedeći važni događaji:

 1. veljače 1990. godine je Republički sekretarijat za upravu i pravosuđe SR Hrvatske, izdao predstavnicima osam stranaka rješenja o registraciji, čime je formalno obznanjeno političko višestranačje u Hrvatskoj. Do 9. travnja registrirane su 33 stranke, dok će na izbore izaći i druge društveno-političke organizacije.
 2. veljače 1990. godine, Sabor SR Hrvatske usvaja ustavne amandmane kojima su legalizirani višestranački izbori i Zakon o izboru i opozivu odbornika i zastupnika, čime su ispunjene sve zakonske pretpostavke za održavanje izbora u Hrvatskoj (prvi krug glasovanja održan je 22. i 23. travnja, a drugi 6. i 7. svibnja 1990).

 


Na parlamentarnim je izborima uvjerljivo pobijedio HDZ, osvojivši 42% glasova te 58% zastupničkih mjesta. Druga stranka po snazi bio je SKH-SDP s 26% osvojenih glasova i 30% zastupnika, dok je treća bila Koalicija (KNS) s 15% glasova i 5.9% zastupničkih mjesta. HDZ je pri tom osvojio 205 zastupničkih mjesta.

Kandidiran od strane OOHDZ Sisak, status saborskog zastupnika u Društveno-političkom vijeću (1990-1992) stekao je mr. sc. Ivan Bobetko, koji je potom imenovan na dužnost predsjednika saborskog Odbora za unutarnju politiku i narodnu obranu.

Istodobno s parlamentarnim izborima provedeni su izbori odbornika u skupštine općina.

Sukladno tadašnjem političkoteritorijalnom ustrojstvu Općina Sisak uz grad Sisak obuhvaćala je i naselja: Sunju, Lekenik i Martinsku Ves.

Iz Izvješća o toku i rezultatima izbora odbornika u Skupštinu općine Sisak objavljenog u Službenom vjesniku od 14. lipnja 1990. g., prikazanog u prilogu, razvidno je da su za 144 odbornička mjesta u Skupštinu općine Sisak ukupno predložena 452 kandidata. Izlaznost građana na ove izbore bila je izrazito velika.


U prvom izbornom krugu (22. i 23. travnja 1990.) od 64.333 birača upisanih u birački popis glasovala su 53.031 birača ili 82,4 %, odnosno od 33.194 birača upisanih u biračke spiskove u udruženom radu glasovala su 25.954 birača ili 78,2 %. U ovom krugu izabrano je 75 odbornika i to 29 za Vijeće mjesnih zajednica, 34 za Vijeće udruženog rada i 12 odbornika za Društveno-političko vijeće.

U drugom krugu (6. i 7. svibnja 1990.) od 66.242 birača upisanih u opći birački popis glasovala su 48.157 birača ili 72,7%, odnosno od 13.108 birača upisanih u biračke spiskove u udruženom radu glasovala su 8.710 birača ili 66,4 %. U ovom je krugu izabrano 69 odbornika.

Prema stranačkoj pripadnosti SKH-SDP osvojio je 73 odbornička mjesta ili 50,7 %, HDZ četrdesetjedno mjesto ili 28,4 %, Socijalistički savez – Savez socijalista 6 mjesta ili 4,2 %, HSS jedno mjesto ili 0,7 %, Udruženje samostalnih privrednika 2 mjesta ili 1,4 %, Savez omladine Hrvatske 2 mjesta ili 1,4 % te nezavisni kandidati 19 mjesta ili 13,2 %.

HDZ je glede kandidiranja kandidata i provedbe izbora za vijeće udruženog rada bio svjestan svekolikih neizvjesnosti i pritisaka u radnim organizacijama u kojima su se ovi izbori i održavali. Stoga je za izborni rezultat HDZ-a posebice otegotna bila okolnost što je Vijeće udruženog rada obuhvaćalo najveći broj odborničkih mjesta, čak šezdeset i jedno ili 42% od ukupnog broja odbornika skupštine općine. Stoga je u takovim nedemokratskim uvjetima provedbe izbora HDZ u Vijeću udruženog rada uspio izboriti tek 6 odborničkih mandata, što se s obzirom na tadašnje okolnosti treba smatrati relativnim uspjehom.

Međutim, u konačnici, razvidno je da su u velikoj mjeri građani općine Sisak očitovali svoje visoko povjerenje u Hrvatsku demokratsku zajednicu, koja je najodlučnije izrazila stremljenja većine hrvatskoga naroda.

Iz redova Hrvatske demokratske zajednice u Skupštinu općine Sisak izabrani su sljedeći odbornici:

 

 1. VIJEĆE MJESNIH ZAJEDNICA
 1. Krznarić Marko, Galdovo I,
 2. Busija Vlado, Galdovo II,
 3. Batovanja Marijan, Zeleni brijeg II,
 4. Dorosulić Miroslav, Bobovac,
 5. Bionda Tomo, Budaševo,
 6. Rohak Ivo, Brkiševina,
 7. Kolundžić Josip, Gušće,
 8. Krapljan Željko, Kratečko,
 9. Sklepić Željko, Lekenik,
 10. Pavlić Stjepan, Desna Martinska Ves,
 11. Šarec Josip, Mahovo,
 12. Čatić Zlatko, Odra,
 13. Kuštreba Mijo, Staro Pračno,
 14. Šimek Ivica, Sela,
 15. Dumbović Stjepan, Greda Sunjska,
 16. Kovačić Ivan, Tišina Kaptolska,
 17. Vidović Martin, Topolovac,
 18. Vlahovac Dragutin, Žažina,
 19. Kolarić Ivan, Letovanić,
 20. Zubec Ivan, Poljana Lekenička,
 21. Kompes Darko, Pešćenica,
 22. Šprišić Ivan, Hrastelnica,
 23. Lepesić Zlatko, Prelošćica,

Za predsjednika Kluba odbornika HDZ-a izabran je Željko Malinac, dipl. pravnik, koji je već u prvom izbornom krugu premoćnim brojem glasova birača na izbornom mjestu Galdovo I pobijedio dotadašnjeg predsjednika Skupštine općine Sisak Josipa Mađerića. Ovu upečatljivu pobjedu kao posebno iznenađenje izbora prenijele su brojne jugoslavenske tiskovine.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici Skupštine općine Sisak održanoj 29. svibnja 1990. za predsjednika Skupštine općine Sisak izabran je Miroslav Matić, kandidat SKH-SDP.

 

 1. VIJEĆE UDRUŽENOG RADA
 1. Dinčir Ivan, INA „Rafinerija nafte“,
 2. Radošević Slavko, „YU-Naftovod“,
 3. Kelčec Zdenko, PTT Zagreb,
 4. Ivšić Božidar, MC „Dr. Ivo Pedišić,
 5. Škofač Stjepan, Letovanić, poljop.
 6. Vuksan Josip, Martinska Ves,

 

III. DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

 1. Jelović Ante, Lekenik,
 2. Piškor Stjepan, Letovanić,
 3. Siljadi Jerko, Sela,
 4. Brajković Josip, Odra,
 5. Celjak Marijan, Desna Martinska Ves,
 6. Dragojević Mato, Tišina Erdedska,
 7. Malinac Željko, Galdovo I,
 8. Jakopović Marin, Galdovo II,
 9. Pavlenić Ivan, Budaševo,
 10. Grgurić Krešimir, Gušće,
 11. Hrdalo Mihovil, Staza,
 12. Švarc Željko, „Ivo Rukavina Siđo“.

 


 

 

Željko Malinac postaje tajnik OOHDZ Sisak.
Željko Malinac – tajnik OOHDZ Sisak.

U tom razdoblju slijede osnivanja brojnih ogranaka HDZ-a na području Općine Sisak s već uhodanim timom užeg vodstva u sastavu: Josip Radičević,

 1. sc. Boris Šegota, Josip Brajković, Željko Malinac, Vjekoslav Blažević, Željko Krapljan, Marijan Celjak, Ante Živković, Berislav Gmaz, Mato Dragojević, Marin Jakopović, Božidar Rendić i dr.

U samom početnom razdoblju, do 31. svibnja 1990., osnovan je 31 općinski ogranak HDZ-a. Osnivanjima ogranaka redovito prisustvuje ne samo veliki broj članova Stranke, nego i oduševljenih mještana, koji po prvi puta mogu javno iskazati svoje domoljublje, osjećajući da su istodobno nazočni povijesnom činu ostvarenja stoljetnog sna hrvatskog naroda za utemeljenjem i osamostaljenjem hrvatske države.

Referendumom održanim 19. svibnja 1991. većina od 93.24% birača opredjeljuje se za samostalnu i neovisnu državu.

Slijedom te odluke Sabor RH je 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske kojim se Hrvatska uspostavlja kao neovisna država. Neuspjehom u rješavanju jugoslavenske krize 8. listopada 1991. godine raskida sve državnopravne sveze s dosadašnjom SFRJ. Oružanom pobunom dijela srpskog stanovništva počinje Domovinski rat u kojemu mnogi časni domoljubi i branitelji i članovi HDZ-a polažu svoje živote na oltar domovine.

S druge strane, do kraja 1991. g. 24 odbornika Skupštine Općine Sisak je na strani agresora i ne prisustvuju sjednicama Skupštine općine, čime se bitno narušava brojčani odnos snaga političkih stranaka u sisačkom parlamentu u korist HDZ-a.

 1. siječnja 1992. g. dotadašnji predsjednik Skupštine Općine Sisak M. Matić podnosi zahtjev Skupštini da ga se razriješi s predsjedničke funkcije. U tajnom je glasovanju sa 83 glasa „za“ i 22 glasa „protiv“ razriješen dužnosti. Na istoj sjednici odbornici Skupštine općine također tajnim glasovanjem sa 78 glasova „za“ izabrali su za novog predsjednika Skupštine općine Sisak zajedničkog kandidata svih političkih stranaka hrvatske orijentacije (HDZ, HNS, HSS, HDS i HSP) Željka Malinca, dotadašnjeg pomoćnika načelnika Policijske uprave u Sisku. Za njegova protukandidata Ivana Malovića glasovalo je 28 odbornika.. Ovim je Željko Malinac stekao svojstvo prvog gradonačelnika tj. predsjednika Skupštine općine Sisak iz redova HDZ-a.

sl

Posvemašnja radost koja je nastupila neposredno nakon proglašenja Željka Malinca novim predsjednikom Skupštine općine Sisak obilježili su hrvatski branitelji u Komarevu ispaljivanjem rafala. Također u čast njegova stupanja na ovu dužnost Glazbena četa Narodne zaštite, predvođena barjaktarem Franjom Zefom, članom HDZ-a, održala je 3. veljače promenadni koncert idući Ulicom S. i A. Radića te zaustaviviši se spred zgrade Skupštine općine. Željko Malinac pozdravio je članove glazbene čete i više stotina građana Siska koji su se spontano okupili da bi pozdravili novog predsjednika Skupštine općine.