Home Poziv i naputak za izbor predsjednika i potpredsjednike Općinske organizacije HDZ-a Općine Dvor Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike Općinske organizacije HDZ-a Dvor

Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike Općinske organizacije HDZ-a Dvor