Pljuska SDP-ovoj gradskoj vlasti i koaliciji: Zaustavljeno nezakonito trošenje javnog novca u Gradu Sisku

Danas je održana konferencija za medije na temu: Zaustavljeno nezakonito trošenje novca u Gradu Sisku.

HDZ i koalicijski partneri upozorili su sisačku javnost i vijećnike vladajuće koalicije  koju predvodi gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, na nezakonitost Odluke o izvršavanju Proračuna grada Siska za 2019. godinu i to nekoliko dana prije održavanja sjednice Gradskog vijeća, a koja se sastojala u tome da si je gradonačelnica protuzakonito prisvojila pravo da samostalno odlučuje o zaduživanju Grada Siska do iznosa od 10 milijuna kuna.

Na samoj sjednici Gradskog vijeća na kojoj se donosila Odluka, HDZ i koalicijski partneri predložili su amandman kojim su namjeravali uskladiti Odluku sa zakonom. Gradonačelnica, kao predlagateljica akta, oglušila se na upozorenja a pojedini vijećnici vladajuće koalicije ismijavali su naša upozorenja na nezakonitost i moguće posljedice.

Ponavljamo da je Prijedlogom Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. gradonačelnica sebi namjeravala omogućiti da odlučuje o kratkoročnom zaduživanju čak do 10 milijuna kuna iako je Zakonom propisano da gradonačelnici mogu odlučivati o kratkoročnom zaduživanju do 1 milijun kuna a o svakom drugom raspolaganju imovinom preko 1 milijun kuna odlučuje Gradsko vijeće.

Ne želimo vjerovati da je ovo bio pokušaj prikrivenog, drskog kršenja zakona. Raduje nas da su nadležna tijela odlučno prekinula nezakonito trošenje javnog novca, spriječila pokušaj kršenja zakona, te poslali jasnu i ozbiljnu poruku gradskoj vlasti da nisu iznad zakona. Nadamo se da Grad Sisak ove godine nije ulazio ni u kakvo kratkoročno zaduživanje jer bi to bilo ozbiljno kršenje zakona i možda zlouporaba položaja i ovlasti.