ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA SISKA

Novi saziv vijeća ima 21 vijećnika od kojeg osam mandata pripada koaliciji HDZ-a, osam koaliciji SDP-a, tri mandata koalicijskoj listi grupe birača Bojana Dadasovića te po jedan mandat Domovinskom pokretu i grupi birača Zorana Sertića. Izabrani su i članovi Mandatne komisije, članovi odbora za izbor i imenovanja te predsjednik s potpredsjednicima Gradskog vijeća. Uz potporu SDP-a za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Bojan Dadasović, a za zamjenike Zoran Sertić i Miša Majkić – Vučković.

Tomislav Kralj, potpredsjednik GO HDZ Sisak izabran je za predsjednika kluba vijećnika HDZ-a kojeg iz redova HDZ-a čine Ivica Šipuš, Sanja Mioković, Vesna Štengl, Ljiljana Slunjski i Tomislav Matleković te koalicijski partneri (HSLS) Darjan Vlahov i (HKS) Tihomir Posavec.