IZBORNA SKUPŠTINA GRADSKE ORGANIZACIJE HDZ-A GRADA SISKA

Objavljen je poziv na izbornu skupštinu Gradske organizacije HDZ-a grada Siska te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini Gradske organizacije HDZ-a grada Siska.

Prilozi

Poziv na izbornu skupštinu Gradske organizacije HDZ-a grada Siska

Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izbornoj skupštini Gradske organizacije HDZ-a grada Siska