Zaključak Županijskog izbornog povjerenstva HDZ-a SMŽ


ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSKO
HDZ-a  SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Na prijedlog Gradskog izbornog povjerenstva HDZ-a Grada Siska Županijsko izborno povjerenstvo donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

U odluci Županijskog izbornog povjerenstva HDZ-a Sisačko-moslavačke županije o biračkim mjestima za izbore za predsjednika Gradske organizacije HDZ-a Grada Siska od 22. studenog 2017. tekst  „Novo Selo-Novo Pračno – društveni dom Novo Pračno“ u tablici „BIRAČKA MJESTA“  pod rednim brojem 11. u stupcu „Biračko mjesto“  mijenja se i glasi: : „Novo Selo – dom Novo Selo“

Obrazloženje

Zbog pogreške u prijepisu potrebno je ispraviti tekst predmetne odluke Županijskog izbornog povjerenstva HDZ-a Sisačko-moslavačke županije na način naveden u izreci. Slijedom navedenog na biračkom mjestu u domu Novo selo glasovati će članovi Temeljnih organizacija Novo Selo-Novo Pračno, Capraške Poljane, Komarevo, Mađari i Letovanci kako je navedeno u odluci Županijskog izbornog povjerenstva od 22. studenog 2017.

 

                                                                         Predsjednica Županijskog izbornog povjerenstva
HDZ-a Sisačko-moslavačke županije

                                                                         Marija Vukelić, v.r.

U Sisku,  23. studenog 2017.