JAZVENIK

Jazvenik se spominje kao naselje sisačke gospoštije ili sisačkog vlastelinstva. Tadašnje Sisačko vlastelinstvo je u vlasništvu Zagrebačkog kaptola od 1215. godine. Te godine se ne spominju sva naselja, nego tek za vladavine Bele IV. 1244. godine. U listini osnutka sisačke županije nabrajaju se naselja Sela, Stupno, Odra, Jazvenik, Petrovec, Strelečko, Vurot i druga. Jazvenik, koliko je do sada istraženo, prvi se puta spominje u zvaničnom dokumentu 1244. godine, pa se može pohvaliti s preko 770 godina postojanja.

 

Kazališna grupa Češke besede Jazvenik. 07. ožujka 2015. premijerno Izvela predstavu "Dom umirovljenika"u Garešnici.
Kazališna grupa Češke besede Jazvenik. 07. ožujka 2015. premijerno Izvela predstavu “Dom umirovljenika”u Garešnici.
IMG_20150315_0001
Heavy metal grupa Ihtijadar iz 80-ih. Basista: Miro Lhotak i vokal, Zvonko Prihoda (u čučnju) su iz Jazvenika.

IMG_20150219_0003

Jazvenik i borbe s Turcima

Jazvenik se spominje u povijesnim dokumentima druge polovice 16. stoljeća povezano s obranom ovih krajeva od Turaka. Godine 1543. popisane su stare i nove krčevine, pa se iz toga dokumenta vidi da selo tada ima 58 domaćinstava. Za razliku od susjednih sela, u Jazveniku nije bilo puno konja. Dana 18. srpnja 1591. godine, prije prve velike bitke za obranu Siska od Turaka, popisani su po selima muškarci sposobni za borbu. Jazvenik je tada dao za obranu 68 strijelaca i kopljanika. Iste se godine ubirao novac, proso, heljda i svinje za potrebe vojske, branitelja Siska. U davanju navedenoga je sudjelovalo 80 domaćinstava iz Jazvenika, a 50 domaćinstava je dalo i svinje. Ista su davanja ponovljena u Jazveniku i slijedeće 1592. godine.

Nakon slavne pobjede nad Turcima u Sisku 22. lipnja 1593. godine, Turci su ipak u kolovozu iste godine zauzeli Sisak i okolna naselja. Tada je i Jazvenik doživio strašni egzodus, od kojeg se nikada nije sasvim oporavio. Svih osamdesetak domaćinstava je uništeno, pa je nakon izgona Turaka Jazvenik morao početi živjeti od početka.

Prvo spominjanje kapele u selu

U dokumentima župe Svetog Križa u Sisku, sto godina nakon izgona Turaka, spominje se opet Jazvenik u jednoj od najstarijih župskih kanonskih vizitacija. Jazvenik je tada pripadao župi u Sisku. Bilo je to 1696. godine, kada su opisane sve kapele u župi, pa i ona Jazvenička, posvećena Svetom Duhu. To je bila mala drvena kapelica, već tada u ruševnom stanju. Nakon 1702. godine Jazvenik se pripaja novoosnovanoj župi Marije Magdalene u Selima, i od tada u župi Sv. Križa u Sisku više ne nalazimo podataka o njemu.

Selo u prvoj polovici 19. stoljeća

Dr. Josip Buturac, svećenik i crkveni povjesničar u svojoj raspravi „O sisačkom vlastelinstvu u prvoj polovici 19. stoljeća“, spominje na više mjesta i Jazvenik. Godine 1806. selo je još maleno, ima tek 11 prezimena i 15 obitelji. Tada su obitelji bile brojne s 10 i više članova, pa je u tih 15 obitelji živjelo 159 stanovnika. U narednih pedesetak godina broj stanovnika je bio podjednak. Broj domaćinstava također stagnira i kreće se između 14 i 16. U doba između 1800. i 1850. godine Jazvenik se posebno ističe svojim vinogradima i voćnjacima. Pored toga što je selo imalo sve mogućnosti za razvoj, ono je pomalo izumiralo. Od onih 15 obitelji koje su u selu postojale oko 1850. , do kraja stoljeća ostat će samo tri: jedna Buković i dvije Drnićeve.

Dr. Josip Buturac, pišući o Sisačkoj gospoštiji, tvrdi da 1804. godine u Jazveniku postoji obitelj prezimena Južak. U toj obitelji se 20. ožujka 1809. godine rodio Ivan Južak, koji je 1835. godine zaređen za svećenika. Umro je 17. kolovoza 1858. godine kao župnik u Ferdinandovcu.

Stanje duša 1910. i narednih godina

Župa Sv. Marije Magdalene u Selima vodi knjigu „Stanje duša“ (Status animarum) u kojoj su popisane sve katoličke obitelji u župi. Najstarija je takva knjiga iz 1910. i nekoliko narednih godina. Iz te se knjige vidi da je pri kraju 19. stoljeća u gotovo prazno selo Jazvenik doselilo pedesetak pretežno čeških obitelji iz pokrajine Moravske. Tako je selo ponovno zaživjelo svojim normalnim životom i postalo brojno kao nekada prije turskih provala.

Jazvenik u župskoj spomenici i arhivu udruga

U župi Sv. Marije Magdalene u Selima postoji Spomenica broj 2, koja se vodi od 1921. godine. U Spomenici je zabilježeno da su se 1924. godine kupovala zvona za župnu crkvu, a tom su se prilikom posebno istakla dva crkvena odbornika, obojica iz Jazvenika: Antun Andres i Mijo Mahnik. Godine 1928. župnik piše u spomenici o takozvanoj „bijeloj kugi“, to jest o izumiranju pojedinih sela, dok jedino hvali Jazvenik: „Danas je selo Jazvenik selo stranaca iz Češke, a od starosjedilaca ima samo 5 – 6 kuća.“

Te 1928. godine osnovana je i Čehoslovačka beseda Jazvenik, danas Češka beseda Jazvenik, kao podružnica Češke besede Sisak.

Najvažniji događaj u Spomenici je zapisan 1930. godine, kada je posebnim zauzimanjem Marije Krausel iz Jazvenika br. 34 započela izgradnja kapelice Srca Isusova. Kapela veličine 4 x 6 m građena je na betonskim temeljima po nacrtu šefa Hidrotehničkog odjela g. ing. Rudolfa Gabrijela iz Siska. Kapela je dovršena iduće 1931. godine i blagoslovljena vjerojatno 7. svibnja. Od tada se u Jazveniku svakog lipnja obilježava blagdan Srca Isusova.

Godine 1935. izgrađen je i otvoren Dom Češke besede Jazvenik.

Godine 1952. su u Spomenici pohvaljeni Jazveničani, jer su oko groblja u Selima napravili ogradu. Bohumil Šimik iz svoje je šume dao drvo za novi grobljanski križ, dok su Lipovac i Doležal, također Jazveničani, dobrovoljno otesali drvo, sastavili križ i postavili ga.

Za popravak krova na malom tornju župne crkve ponudio se samouki Jeronim Pospišil iz Jazvenika. Nakon popravka maloga tornja, 1950. godine popravlja i velike tornjeve. Jazveničani su dali drvo za grede, a neki su pomogli i novčano. Pospišila su komunističke vlasti pozvale na saslušanje, bio je tužen sucu za prekršaje zbog bavljenja obrtom. Porez nije mogao platiti, pa su mu zaplijenili šivaći stroj i tzv. feder – kola.

Godine 1969. Jazveničani su proslavili 100 – godišnjicu doseljenja Čeha.

Godine 1975. u Jazveniku je popravljena kapela. Stavljena su nova vrata i novi željezni prozori.

Godine 1987. proširen je Dom Češke besede, a počela je izgradnja novog Vatrogasnog doma.

Godine 1991. u Jazveniku je osnovan Temeljni ogranak Hrvatske demokratske zajednice. Za prvog predsjednika izabran je Miroslav Mankas, a tajnika Jaroslav Šimek. Od tada Hrvatska demokratska zajednica pobjeđuje u Jazveniku na lokalnim i parlamentarnim izborima.

Početkom Domovinskog rata Jazveničani se uključuju u postrojbe MUP-a RH i Hrvatske vojske, a svi ostali u odred Narodne zaštite. Tijekom Domovinskog rata iz Jazvenika je djelovala topnička bitnica, koja je naročito u Oluji imala vrlo važnu ulogu.

U Domovinskom ratu Jazvenik je dobio telefonsku mrežu.

Godine 1995. obilježena je 60 – godišnjica izgradnje Doma Češke besede. Tijekom Domovinskog rata Dom je služio kao baza Hrvatske vojske. Dom je obnovljen zalaganjem mještana, Grada, Županije i Češke Republike – Frydek – Misteka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Godine 1996. kapela je ponovo temeljito obnovljena zalaganjem mještana sela Jazvenika, ali i uz pomoć svojih prijatelja iz staroga kraja, Frydek – Misteka.

Godine 1998. svečano je obilježena 70 – godišnjica osnivanja Češke besede Jazvenik i još jednom je slavljen Sveti Vaclav, zaštitnik sela i cijelog češkog naroda.

2000-tih postavljena je u Jazveniku vodovodna mreža i izvršena prva faza rekonstrukcije niskonaponske mreže. Također je postavljena i javna rasvjeta. U to vrijeme predsjednik Vijeća mjesnog odbora Jazvenik bio je Zvonko Prihoda.

Godine 2004. za predsjednika Temeljnog ogranka HDZ-a izabran je Vlado Vuković.

Godine 2008. za predsjednika Temeljnog ogranka HDZ-a izabran je Zvonko Prihoda, koji je od 1992. godine vršio dužnost tajnika i dopredsjednika ogranka.

U najnovije doba dovršena je rekonstrukcija niskonaponske mreže, asfaltirana je jedna lokalna cesta u Kušku, asfaltirano je parkiralište Doma Češke besede i Vatrogasnog doma, postavljeno je dječje igralište i nadstrešica postaje školskog autobusa. U to vrijeme predsjednik Vijećsa mjesnog odbora bio je Darko Žak.

Godine 2013. temeljito je obnovljen Dom Češke besede Jazvenik.


 

PREDSJEDNIK TO JAZVENIK

Zvonko Prihoda

Adresa: Jazvenik 75, 44273 Sela

Kontakt E-mail: zprihoda@net.hr