Priopćenje članova kluba vijećnika u Gradskom vijeću Grada Siska – HDZ-HSP AS-HSLS-HKS vezano uz sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska održanu 28.8.2017.


S dvije Mostove vijećničke ruke u zraku, gradonačelnica Ikić Baniček je osigurala poziciju za četverogodišnji nastavak nonšalantnog, nedemokratskog, autokratskog i ignorirajućeg ponašanja, te je zabranom svojim suradnicima odgovaranja na vijećnička pitanja oporbenih vijećnika na sjednici GV Grada Siska održanoj u ponedjeljak 28.8.2017. pokazala bahatost i nepoštovanje prema građanima koji su očekivali saznati više o temama navedenim u dnevnom redu sjednice, kako kroz izvješća pozicije, tako i kroz vijećnička pitanja opozicije.

Obzirom da se nakon svih podnesenih tužbi, za javnosti poznate Ikić-Baniček afere, ništa nije dogodilo u smislu reagiranja mjerodavnih institucija,  s Mostove „dvije podaničke ruke“ prevage u korist SDP-a u gradskom vijeću,  aktualna gradonačelnica smatra da nikom ne mora ništa objašnjavati, i što je najgore, i dalje može trošiti proračunski novac osiromašenih građana po ključu „kruha i igara“.

U nastavku sjednice Most je svoje „pravedničke pohode“  začinio prijedlogom izmjene Poslovnika predsjednice Gradskog vijeća Ivane Krčelić, čije je nesnalaženje iskoristila aktualna gradonačelnica, a koji sada kaže:

„Tijekom aktualnog sata vijećnik ne može zatražiti riječ da bi replicirao na navod iznesen u vijećničkom pitanju drugog vijećnika, ili na navod koji je izrečen u odgovoru na vijećničko pitanje. „

Svoj prijedlog je objasnila „sprječavanjem zlouporaba ispravke netočnog navoda te povrede Poslovnika u „aktualnom satu“ i održavanjem reda na sjednici.“

Svi članovi kluba vijećnika HDZ-HSP AS-HSLS-HKS,  izražavamo svoj društveni, politički i kulturološki šok ovakvim nerazumijevanjem civiliziranih demokratskih standarda. Šok postavljanja ovakvog prijedloga povećan je većinskim izglasavanjem istog. Ovim činom Gradsko vijeće Grada Siska doživjelo je najveću degradaciju političkih i demokratskih sloboda od uspostave samostalne Republike Hrvatske. Predsjednica Gradskog vijeća Ivana Krčelić, čije neznanje ovdje ne može biti opravdanje, Mostovim prijedlogom ne dokida samo slobodu konstruktivne rasprave na sjednicama ovog časnog tijela,  već krši i svoju obvezu brige o dignitetu vijećnika, te se otvoreno stavlja u funkciju pomoćnika gradonačelnice Ikić-Baniček.

Vrhunac samovolje ogledao se oko prijedloga pozicije vezanog uz Odluku o dodjeli Plakete Marijan Celjak –junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu, kojim je ignoriran prijedlog Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata da se priznanje ove godine dodijeli petnaestorici naših domoljuba i branitelja, zaslužnih pojedinaca za obranu Grada Siska u Domovinskom ratu.

Nepostojanjem kriterija i pravilnika po kojem bi se postupalo, neprihvaćanjem prijedloga za dodjelu Plakete ljudima koji su dali nemjerljiv obol u pripremi i organizaciji vojnih i policijskih postrojbi za obranu Grada Siska i šire,

 stožernom generalu pok. Janku Bobetku, generalu –bojniku pok. Đuri Brodarcu, generalu Boži Budimiru, pok. poručniku Dubravku Pukšecu, prvom poginulom hrvatskom branitelju Grada Siska, časničkom namjesniku Osmanu Muratagiću, bojniku dr. Tomislavu Fabijaniću, pripadniku MUP-a Borisu Posavcu i dozapovjedniku 1. samostalne dragovoljačke postrojbe Grada Siska 57. samostalnog bataljuna, pok. Berislavu Pavičiću,

učinjena je nepotrebna nepravda dijelu predloženih branitelja i navodi na spoznaju da je ista učinjena iz političkih razloga, zbog pripadnosti pojedinaca političkim opcijama koje nisu bliske vladajućoj strukturi u Gradu Siskul.

Naše žaljenje što svi prijedlozi nisu uvaženi i plakete nisu dobili svi predloženi zaslužni pojedinci ne umanjuje naš ponos, čestitke i duboko poštovanje prema svim ovogodišnjim dobitnicima Plakete našeg junaka Marijana Celjaka brigadiru pok. Stjepanu Grgecu, brigadiru pok. Predragu Matanoviću, Slavku Krčeliću, Stjepanu Alaru, te članovima postrojbi : ZMIN Šašina Greda, 65. bojna HV-a Ivanić Grad i 17. domobranska bojna Sunja, niti će umanjiti svečanost trenutka njezinog primanja.

Za članove kluba vijećnika HDZ- HSP AS- HSLS-HKS svi su oni heroji.

Sisak, 1. rujna 2017.