Osiguran prostor za učenike Gimnazije Sisak i Ekonomske škole Sisak

S ciljem stabilizacije financijskog stanja u županiji i optimizacije radnih procesa, župan Ivan Celjak u nešto više od mjesec dana rada nove županijske vlasti donio je niz odluka koje su prioritetno obuhvatile i organiziranje prostora za učenike i djelatnike Gimnazije Sisak i Ekonomske škole Sisak.

Prvotna rješenja uključivala su najam montažnih objekata za što bi županijska uprava morala izdvojiti nešto više od 6 milijuna kuna no obzirom na izrazito tešku situaciju i nemogućnost dodatnog opterećenja proračuna a prije svega sigurnosti svih učenika donesena je odluka o prenamjeni prostora na adresi Rimska 28 u kojoj se trenutno nalazi županijska uprava. Trošak za uređenje prostora, podmiriti će se sredstvima od prodaje automobila u vlasništvu županije, te iz naknada predviđenih za članove nadzornih odbora.

Župan Ivan Celjak, donio je odluku i o ukidanju nadzornog odbora SIMORA-e te povezanog Destinacijskog menadžmenta Zrin, obzirom da trenutni opseg i složenost poslova ne zahtijevaju rad nadzornih odbora. Također, ukinute su naknade za upravna vijeća Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju i Interpretacijski centar baštine Banovine. Navedeni potezi župana, donijeli su uštedu više od 300.000 kuna na godišnjoj razini.

Obzirom da su učenici Ekonomske škole Sisak do sada svakodnevno putovali 20-tak kilometara u Martinsku Ves, za čiji trošak prijevoza bi bilo nužno izdvojiti gotovo dva milijuna kuna, župan je donio odluku o osiguravanju prostora u okviru Pučkog otvorenog Učilišta Kotva za kojeg nisu potrebna dodatna ulaganja.

Učenici Gimnazije Sisak i Ekonomske škole Sisak svoju novu školsku godinu započeti će u adekvatnim i sigurnim prostorima koji će im omogućiti neometano praćenje nastave i daljnje školovanje.