Na sjednici GV tražit ćemo od vijećnika da se izjasne podržavaju li diskriminirajuće odluke aktualne gradonačelnice vezane uz Maticu hrvatsku Sisak i HK Siscia

Gradski vijećnici iz redova HDZ-a, HSLS-a i HKS-a, održali su konferenciju za medije u povodu sutrašnje 10. sjednice sisačkog Gradskog vijeća i pri tom najavili dopunu Dnevnog reda s dvije točke.

Predsjednik HDZ-a Sisak istaknuo je kako se jedna točka odnosi na ogranak Matice hrvatske Sisak vezano uz odluku gradonačelnice o raskidu ugovora o korištenju poslovnog prostora kojeg Matica hrvatska koristi duže od 15 godina. Matica hrvatska osnovana 1842.godine i svojim kontinuitetom i djelatnošću postala je nacionalna institucija, te je osobito važna za promicanje hrvatske kulture. Druga točka dnevnog reda odnosi se na Hokejski klub Siscia i na nemogućnost da članovi Hokejskog kluba Siscia koriste Ledenu dvoranu Zibel kao što je to omogućeno drugim klubovima. Zbog toga roditelji svoju djecu svakodnevno voze u Zagreb na treninge, a članovi Hokejskoj kluba Siscia igraju domaće utakmice na ledu u Delnicama.

“Smatramo da bi Grad Sisak trebao provoditi aktivnosti u cilju stvaranja partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Siska i sutra ćemo tražiti od Gradskog vijeća, kao predstavničkog tijela svih građana, da jasno izraze stav podržavaju li ovakvu utvrđenu politiku prema Matici hrvatskoj i prema Hokejskom klubu Siscia koja sadrži elemente diskriminacije ili će podržati naše prijedloge, a posredno time i dijalog, toleranciju, partnerski odnos Grada i navedenih udruga“, istaknuo je Celjak.

Vezano uz novinarsko pitanje o skandaloznim odgovorima gradonačelnice na postavljena vijećnićka pitanja, gdje primjerice vijećnicu Josić naziva sramotom ovoga grada, predsjednik Celjak istaknuo je kako takav rječnik smatra neprimjerenim, te poručio kako će na nekulturu sisačke gradonačelnice, odgovoriti kulturom.