Izbori za Predsjednika MHDZ-a Sisak, Gradski odbor MHDZ-a Sisak i izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a SMŽ

Objavljen je poziv na izbore za Predsjednika MHDZ-a Sisak, Gradski odbor MHDZ-a Sisak i izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a SMŽ te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izborima Gradske organizacije MHDZ-a Sisak.

Izbori za predsjednika gradski odbor i izaslanike na županijsku skupštinu održat će se u

četvrtak 28. listopada 2021. godine od 8 do 14 sati

na biračkom mjestu u Sisku, Stjepana i Antuna Radića 8b.

Prilozi

Poziv na izbore za Predsjednika MHDZ-a Sisak, Gradski odbor MHDZ-a Sisak i izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a SMŽ

Naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja na dužnosti i u tijela koja se biraju na izborima Gradske organizacije MHDZ-a Sisak