Izbori za članove Županijskog odbora HDZ-a SMŽ, članove Nadzornog odbora HDZ SMŽ i izaslanike na Opći sabor HDZ

Objavljen je Poziv na izbore za članove Županijskog odbora HDZ-a SMŽ, članove Nadzornog odbora HDZ SMŽ i izaslanike na Opći sabor HDZ te naputak o načinu, uvjetima i rokovima kandidiranja za članove Županijskog odbora HDZ SMŽ, Nadzornog odbora HDZ SMŽ i izaslanika na Opći sabor HDZ.

PRILOG