Iz medija o Rafineriji nafte Sisak, Matici hrvatskoj, HK Siscia, ŠRC-u