VIDEO – Andrej Plenković u Sisku predstavio program “HDZ – središnja snaga razvoja Hrvatske” 9. srpnja 2016. 7. kolovoza 2016. GO HDZ Sisak

Andrej Plenković je danas posjetio Sisak i članove ŽO HDZ-a Sisačko-moslavačke županije te članove GO HDZ Sisak.

Plenković je izrazio zahvalnost svim članovima koji su svojim potpisom pružili podršku njegovoj kandidaturi, kao i svim županijskim, općinskim i gradskim organizacijama koje su omogućile prikupljanje podrške. Istaknuo je da je njegova glavna misija vratiti povjerenje birača vjerodostojnom i dosljednom politikom HDZ-a. Plenković smatra HDZ državotvornom strankom hrvatskog naroda koja je dio europskog desnog centra te zastupa nacionalne interese i tradicionalne vrijednosti, a baštini demokršćanstvo i univerzalna humanistička načela.

CIJELI GOVOR MOŽETE POGLEDATI U PRILOŽENOM VIDEU


Podsjetio je na to da je HDZ predvodio hrvatski narod u trenucima najvećih izazova te ostvario hrvatske strateške ciljeve – demokratski poredak, neovisnost, međunarodno priznanje, pobjedu u Domovinskom ratu te članstvo u Sjevernoatlantskom savezu i Europskoj uniji.

Plenković je predstavio prioritete za Hrvatsku demokratsku zajednicu te elemente programa Hrvatske demokratske zajednice.

1. Pravosuđe, javna uprava i decentralizacija

Ključno je vratiti povjerenje građana u vladavinu prava, što nije moguće bez nepristranog i učinkovitog pravosuđa te djelotvorne i poštene javne uprave.

Nedovoljno učinkovit javni sektor teret je za proračun te ga je potrebno racionalizirati. To je moguće učiniti uvođenjem novih tehnologija, povećanjem transparentnosti i odgovornosti.

2. Partnerstvo, solidarnost i zaštita najslabijih

Iznimno je važno uspostaviti otvoren socijalni dijalog, što se odnosi na kontinuiranu komunikaciju sa sindikatima i predstavnicima poslodavaca te traženje ravnoteže između zaštite interesa radnika i osiguranja globalne konkuretnosti hrvatskog gospodarstva bez koje je rast nemoguć. Načelo solidarnosti ne smije biti ugroženo niti u korekcijama mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog sustava koje se neophodne radi njihove financijske održivosti.

Potrebno je poticati konstruktivni dijalog sa svim vjerskim zajednicama, a posebice s Katoličkom crkvom kao najvećom i najznačajnijom vjerskom zajednicom među hrvatskim narodom koja je njegovala i oblikovala hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

3. Stabilan makroekonomski okvir

Bolji životni standard hrvatskih građana i ostvarivanje veće zaposlenosti bit će prioriteti mog političkog djelovanja.Povećanje gospodarskog rasta i posredno zaposlenosti nije moguće bez kvalitetne i odgovorne makroekonomske politike utemeljene na cjelovitim strukturnim reformama u više područja.

Država mora biti fiskalno održiva, stoga proračunski deficit i javni dug moramo smanjiti kako bismo osigurali i bolji kreditni rejting Hrvatske. Porezni sustav mora osigurati jednostavnost poslovanja što je osnova za povjerenje ulagača i posljedično povećanje razine investicija u Hrvatsku.

4. Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam

Dugoročan rast koji će nam omogućiti uspješno servisiranje obaveza i podizanje kvalitete života mora biti potaknut strukturnim reformama. Negativne trendove možemo preokrenuti boljim korištenjem gospodarskih potencijala koje nam je donijelo članstvo u EU, a osobito boljim korištenjem europskih fondova.

Posebno mjesto u uspjehu hrvatskog gospodarstva imaju hrvatsko selo i ribarstvo čiji puni potencijal nije iskorišten, a izrazito je važan za ujednačeni rast svih hrvatskih krajeva. Hrvatska je gospodarski snažna koliko je snažno i razvijeno njezino selo.

Turizam je jedna od najkonkuretnijih hrvatskih gospodarskih grana, a njegova dodatna vrijednost mora biti u povećanju kvalitete turističkih usluga, ali i produljenju turističke sezone i u jadranskoj i u kontinentalnoj Hrvatskoj.

5. Razvoj infrastrukture, ostvarenje digitalne Hrvatske i postizanje održivog rasta

Povoljan prometni položaj Hrvatske potencijal je koji moramo iskoristiti razvijanjem naše prometne mreže, a istu moramo uključiti u međunarodne koridore.

Jak energetski sektor ključan je za konkurentnost hrvatskog gospodarstva, ali energetska politika odražava i strateško, sigurnosno i geopolitičko pozicioniranje Hrvatske. Razvojem svojeg energetskog sektora možemo pružiti i energetsku sigurnost našem širem susjedstvu i partnerima što je posebno očito u kontekstu projekta izgradnje LNG terminala na Krku.

Digitalizacija mora omogućiti lakšu komunikaciju građana s tijelima državne uprave te smanjiti administrativne prepreke.

6. Demografska revitalizacija, obitelj i mladi

Demografski oporavak moramo pokrenuti dobro usklađenom populacijskom, pronatalitetnom i reemigracijskom politkom.Središnji smisao našeg djelovanja mora biti kvalitetan život hrvatskih obitelji kao temeljne jedinice društva.

Uz obitelj posebnu pažnju kroz kvalitetne javne politike Hrvatska mora posvetiti mladima te zaustaviti njihovo nekontrolirano iseljavanje kako bi se zaštitio dugoročni intelektualni, poduzetnički i inovativni potencijal države.

7. Obrazovanje, znanost i šport

Obrazovni sustav mora odgajati i proizvoditi pojedince koji su svojim znanjima odraz onoga što tržište i gospodarstvo zaista trebaju.

Zalažem se za nastavak kurikularne reforme čiji prioritet mora biti učinkovit sustav odgoja i obrazovanja prilagođen potrebama suvremenog društva, ali uz poštovanje roditeljskih prava, pluralnu uključenost stručnjaka i jasnu nacionalnu komponentu kurikuluma. Izrazito je važna dostupnost obrazovanja svima kroz besplatni redoviti studij.

Pametan i održiv razvoj temeljen na znanju nezamisliv je bez sinergije znanosti i istraživnja s gospodarstvom. U tom smislu moramo potaknuti povezivanje znanosti i istraživanja i težiti većem izdvajanju postotku BDP-a za istraživanja i razvoj.

8. Kultura i mediji

Kultura je ključan čimbenik okupljanja hrvatskog naroda koja svjedoči o našoj povijesnoj pripadnosti sredozemnom i mediteranskom civilizacijskog krugu.

Proračunska izdavanja za kulturu potrebno je stoga održati na razini koja će omogućiti daljnji kulturni razvoj, produkciju, ali i očuvanje naše bogate kulturne baštine.

9. Sigurnost

Zalažem se za koncept domovinske sigurnosti, kao temelj sveobuhvatnog, koordiniranog i proaktivnog pristupa svih institucija hrvatske države, što podrazumijeva donošenje jedinstvene strategije nacionalne sigurnosti.

U kontekstu borbe protiv terorizma i povratka stranih boraca u Europu, hrvatske sigurnosne službe potrebno je dodatno uvezati s partnerima.

10. Vanjska politika

Sudjelovanjem u kreiranju europskih politika Hrvatska mora aktivno zagovarati svoje vanjskopolitičke prioritete poput europske budućnosti BiH i skrbi o Hrvatima u BiH kao konstitutivnom narodu, ali i brizi za hrvatsku manjinu u ostalim državama.

Hrvatska se kao jedina europska zemlja koja ima dunavsku i mediteransku dimenziju, mora pozicionirati kao glavni partner susjednim državama i dijalogom riješiti sva otvorena pitanja.

Svoja jedinstvena iskustva iz Domovinskog rata moramo koristiti kako bismo dali doprinos u rješavanju kriza na Sredozemlju i Istoku Europe čime ćemo istovremeno ojačati svoj međunarodni utjecaj.

 

SISAK

FOTO GALERIJA

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank